ჩვენი გუნდი

ლაშა კვესელაძე

პოზიცია: მოწვეული ლექტორი, IML-ის მენტორი

ლაშა კვესელაძე არის გამომძიებელი ჟურნალისტი 2002 წლიდან. ამჟამად, მუშაობს მთავარი არხის გადაცემა Post Factum-ში. არის მონაცემთა ჟურნალისტურად დამუშავების ცენტრის, "კავშირები" თანადამფუძნებელი. თანამშრომლობს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მათ შორის OOCRP და GIJN. ლაშა კვესელაძე არის მოწვეული ლექტორი საქართველოს უნივერსიტეტში და კითხულობს "საგამოძიებო ჟურნალისტიკისა" და "საგამოძიებო პროექტის" კურსებს. IML-ის ფარგლებში, სტუდენტებთან ერთად, მუშაობს სხვადასხვა გამოძიებაზე.

Investigative Media Lab