პროექტები

სამუშაო ჯგუფი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მონიტორინგი სატელიტური გამოსახულებების მეშვეობით

პროექტის ფარგლებში სტუდენტები სატელიტური სატელიტური მონაცემების მეშვეობით აანალიზებენ რუსული ოკუპაციის ფიზიკურ შედეგებს. პროექტი ასევე ითვალისწინებს საველე კვლევას ინტერვიუების სახით დეზინფორმაციის, ისტორიის, უსაფრთხოების და სხვა შესაბამისი მიმართულების ექსპერტებთან.

 

საბოლოო კვლევის სეგმენტებზე სტუდენტები მულტიმედიურ პროდუქტზეც იმუშავებენ, რაც ლაბორატორიის ვებ-გვერდსა და ფეისბუქზე გამოქვეყნდება.

 

სამუშაო ჯგუფს უძღვება ატლანტიკური საბჭოს ციფრული კვლევების ლაბორატორიის მკვლევარი ეთო ბუზიაშვილი. 

Investigative Media Lab