ჩვენი გუნდი

ნინო გოზალიშვილი

პოზიცია: მოწვეული ლექტორი

ნინო მეცნიერებათა სადოქტორო კანდიდატია ნაციონალიზმის კვლევებისა  და შედარებითი ისტორიის ერთობლივ სადოქტორო პროგრამაზე ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში (CEU). 2019 წლიდან ნინო CEU-ს ლექტორი და სასწავლო ასისტენტი, ხოლო საქართველოს უნივერსიტეტსა და თავისუფალ უნივერსიტეტებში მოწვეული ლექტორია. ამჟამად ნინო ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მკვლევარია. ნინოს პუბლიკაციები შეეხება საქართველოს საბჭოთა ისტორიას, მემარჯვენე პოპულიზმის, დემოკრატიზაციისა და დეზინფორმაციის საკითხებს, ისევე როგორც რბილი ძალის პოლიტიკას საქართველოსთან მიმართებაში. 

Investigative Media Lab