ჩვენი გუნდი

...

ანა გვარიშვილი

მედიაპროექტების და ოპერაციების ხელმძღვანელი
...

სოფო გელავა

მედიალაბის ხელმძღვანელი
...

სალომე უგულავა

მოწვეული ლექტორი, მედიალაბის მენტორი
...

ნინო გოზალიშვილი

მოწვეული ლექტორი
...

რევაზ თოფურია

მოწვეული ლექტორი
...

ანტონ ვაჭარაძე

მოწვეული ლექტორი
...

ნინო ბაქრაძე

მედიალაბის მენტორი

Investigative Media Lab